Zdrowy przedszkolak – III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – zakończony

Organizatorem konkursu jest serwis blizejprzedszkola.pl.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych i klas “0” przy Szkole Podstawowej. Każda placówka może nadsyłać maksymalnie 3 prace indywidualne.

# Prace należy wykonać indywidualnie (jedna praca może mieć tylko jednego autora) metodą collage’u w formacie A3 lub A4. Prace z widocznym udziałem osoby dorosłej nie będą oceniane.

# Prace prosimy przesyłać z dopiskiem “Zdrowy przedszkolak” na adres przedszkola od dnia 02.03.2009 r. do dnia 20.03.2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30.03.2009 r. o godz. 1000 w wyżej wymienionej placówce.

# Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

# Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa, w skład której wejdą: artysta plastyk oraz przedstawiciel sanepidu. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a autorzy trzech nagrodzonych prac otrzymają upominki. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą na adres przedszkola lub szkoły. Lista laureatów, będzie opublikowana na stronie internetowej Organizatora konkursu.

strona konkursu

TUTAJ

Dodaj komentarz

*

CommentLuv badge